All posts by xuân thống

Mình mê ngọc sơn từ lúc 8 tuổi. Nen bây giờ chỉ nghe và hát được chỉ mình thể loại nhạc của ngọc sơn.